Tällä opintojaksolla olen ymmärtänyt, kuinka laajat mahdollisuudet sosiaalisella medialla on. Opintojakson alkaessa ajattelin, että tiedän sosiaalisesta mediasta jonkin verran, mutta opintojakson aikana on tajunnut, kuinka laaja sosiaalinen media oikeastaan on ja mitä kaikkea siihen kuuluu.

Uskon, että sosiaalisen median käyttö tulevaisuudessa tulee lisääntymään huimasti. Olen tehnyt huomioita siitä, että saman alan työpaikat tai yritykset eivät ole aina samalla viivalla sosiaalisen median käytön suhteen. Toiset ovat edelläkävijöitä ja aktiivisempia käyttäjiä kuin toiset. Niinhän se menee monessa asiassa. Joillakin kestää enemmän ottaa uusia asioita osaksi omaa työtä, kun on totuttu tekemään asioita tietyllä tavalla. Koen kuitenkin, että sosiaalinen media on sellainen asia, mikä aikojen saatossa vain täytyy ottaa osaksi työntekoa, halusi sitä tai ei. Sosiaalisen median avulla tavoitetaan kuitenkin parhaiten ihmiset.

Koen, että yksityishenkilönä tulee myös miettiä mitä sosiaaliseen mediaan julkaisee. Itse en halua, että tilini ovat julkisia ja niitä pääsee katsomaan kuka vain. Edustan kuitenkin aina työnantajaa ja työpaikkani näkyy esimerkiksi Facebookin tiedoissa. Itse teen kahta eri työtä, toisessa olisi hyvä, että tilit olisivat julkisia, mutta toinen työ on taas sellainen, että parempi, että tilit eivät ole julkisia. En kuitenkaan koe, että sosiaalisen median käyttö yksityishenkilönä vaikuttaa ammatilliseen toimintaani. Olen pyrkinyt pitämään sosiaalisen median päivitykset peruspositiivisina ja sitähän se usein sosiaalisessa mediassa on. Harva haluaa tuoda esiin negatiivisia asioita omasta arjestaan. Olen törmännyt tähän myös julkisuuden henkilöiden julkisilla some- tileillä. He kertovat, että pyrkivät tuomaan esiin mahdollisimman avoimesti omaa elämäänsä, mutta täysi avoimuus ei ole mahdollista. Olen seurannut myös joitakin sosiaalisen median vaikuttajia, joiden päivitykset ja erityisesti Instagramin storyt ovat olleet negatiivisia. Olen huomannut, että negatiivisuus tarttuu, enkä halua seurata sellaisia tilejä. Omassa ammatissakin sosiaalisen median (Facebook ja Instagram) päivityksillä halutaan jakaa päivän hyvää fiilistä asiakkaiden kanssa, eikä suinkaan huonoja hetkiä.

Koen, että sosiaalisen median kanavat muuttuvat nopeasti. Ainakin niitä tulee koko ajan lisää tai sitten en ole vain ollut tietoinen olemassaolosta. Toisaalta tämä on myös hyvä, niin jokainen voi bongata itselle sopivia sosiaalisen median alustoja. Erityisesti työympäristöissä olisi mielestäni tärkeää, että sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä olisi enemmän koulutusta. Koen, että ihmisten tietämättömyys asiaa kohtaan voi johtaa negatiivisiin kokemuksiin.

Itse voin vaikuttaa oman työpaikkani sosiaalisen median näkyvyyteen esimerkiksi jakamalla julkaisuja, tarjouksia ja tapahtumia. Käyn usein tykkäämässä työpaikkojen sosiaalisen median julkaisuista, mutta harvemmin kommentoin niihin mitään. Toisessa työssäni liikunta-alalla julkaisujen jakaminen on erittäin tärkeää, osa markkinointia ja näkyväksi tekemistä. Koen, että mainonta sosiaalisessa mediassa on paljon tehokkaampaa tänä päivänä kuin esimerkiksi sanomalehdissä. Facebookissa on hyvä ominaisuus, jossa pystyy kutsumaan kavereita erilaisiin tapahtumiin ja näin tuoda näkyvyyttä.

 

Blogin kirjoittaminen on ollut mielenkiintoinen matka ja on herännyt paljon uusia ajatuksia ja ideoita sosiaalisen median suhteen. Olen ymmärtänyt, kuinka laajat mahdollisuudet sosiaalisella medialla on ihan missä tahansa työssä, vaikka ajattelisikin, että ei sitä pysty hyödyntämään.